Ceducon
contact disclaimer copyright
Home
Informatie
HRM Producten
Om te proberen
Wetenschappelijke verantwoording
Medewerkers
Vragenlijsten invullen
Ik ben RDA-professional
Erlšuterung Deutsch Version
Explanation English version
Privacy

Wetenschappelijke verantwoording

Het RDA-model

R.D.A. staat voor Rol Diagrammatische Aanpak. Het R.D.A.-model is een psychologisch en linguÔstisch ordeningssysteem dat, in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Twente, door een team van psychologen en wetenschappelijk onderzoekers is ontwikkeld. Al sinds geruime tijd is het R.D.A.-model uitermate goed toepasbaar op het terrein van Human Resource Management. Het model beschrijft het gedrag van mensen in termen van rollen en interacties.
Binnen het R.D.A.-model zijn verschillende psychologische theorieŽn ondergebracht, waaronder de bekende BigFive-persoonlijkheidseigenschappen. Het R.D.A.-model en de daarbij behorende persoonlijkheidstesten zijn op wetenschappelijk verantwoorde wijze ontwikkeld, genormeerd en gevalideerd. Ontwikkelingen vanuit de praktijk worden nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor het model aan actualiteitseisen blijft voldoen.