Ceducon
contact disclaimer copyright
Home
Informatie
HRM Producten
Om te proberen
Wetenschappelijke verantwoording
Medewerkers
Vragenlijsten invullen
Ik ben RDA-professional
Erläuterung Deutsch Version
Explanation English version
Privacy

Om te proberen

Proefversie (gratis)
Deze proefversie bestaat uit twee vragenlijsten, te weten 'Persoonlijk Koersonderzoek - eigenschappen' en 'Persoonlijk Koersonderzoek - waarden'. Iedere vragenlijst bevat 8 vragen. Voorafgaand aan beide vragenlijst staat een korte uitleg. Als u beide vragenlijsten afgerond heeft, verschijnt er een grafische weergave en een korte omschrijving.

Door het invullen van deze twee vragenlijsten krijgt u een indruk van de vragen die aan u voorgelegd kunnen worden bij het afnemen van een Persoonlijk Koersonderzoek (PKO). Het proef-resultaat is voor u bovendien een eerste persoonlijke reflectie op uw eigen talenten. De validiteit  van de uitkomst is onvoldoende om een goede conclusie te kunnen en mogen trekken.

Klik hier om de proef vragenlijsten in te vullen.

Wilt u na het invullen van deze proefvragenlijsten of na het lezen van de informatie op deze website meer weten, neem dan contact op met Carla Versteeg (zie 'Contact').