Ceducon
contact disclaimer copyright
Home
Informatie
HRM Producten
Om te proberen
Wetenschappelijke verantwoording
Medewerkers
Vragenlijsten invullen
Ik ben RDA-professional
Erläuterung Deutsch Version
Explanation English version
Privacy

HRM Producten

               Omdat met het RDA-materiaal snel een spiegel wordt voorgehouden waarin 
               het eigen gedrag zichtbaar (visueel) wordt gemaakt kan het eigenlijk ingezet 
               worden op elke plek waar u persoonlijke reflectie belangrijk dan wel 
               noodzakelijk vindt.

               Het RDA-materiaal kan op diverse manieren ingezet worden, we schetsen 
               hier enkele mogelijkheden:

               • Persoonlijk Koersonderzoek - solo 
               • Persoonlijk Koersonderzoek - en tour 
               • Competentiemanagement in eigen beheer 
               • PDA 
               • 360° feedback 
               • POP
               • Bekwaamheidsdossier 
               • Portfolio

               Persoonlijke Koersonderzoek – solo

               De specifieke situatie voor één van uw medewerkers is aanleiding om een 
               PKO solo aan te vragen. Natuurlijk ligt de inzet van het instrument bij 
               mogelijk disfunctioneren voor de hand. Vragen waarop dan een antwoord 
               gezocht kan worden zijn:
               Is Bernhard in staat om deze functie te vervullen
               - Op welke punten kan en wil Martine zich ontwikkelen
               - Wij vinden het van belang om niet alleen te focussen op die situaties die 
               een negatieve kleuring kennen. Juist ook bij ontwikkelingsgerichte vragen 
               kan PKO Solo een waardevolle rol vervullen. Bijvoorbeeld in die gevallen 
               waarin vragen spelen over mogelijke carrièrestappen:
               - Op welke plek komen de kwaliteiten van Carel het beste tot zijn recht?
               - Is Winston in staat om de leiderschapsrol te vervullen?
               Voorafgaand aan elke PKO Solo traject vind een intake gesprek plaats. 
               Vorm en specifieke inhoud van het traject worden daar in onderling overleg 
               vastgesteld.
                                                                                                                        top
Persoonlijk Koersonderzoek – en tour

Integraal Personeels Beleid is nog steeds een actueel thema binnen organisaties. De opzet en inbedding van een gesprekscyclus maakt daar altijd deel van uit. Het uitvoeren van de hele gesprekscyclus vraagt veel van de leidinggevenden. De abonnementstructuur biedt u de kans om een deel van deze cyclus op een professionele uit te besteden. De meest gangbare vorm is daarbij een 3-jarige afspraak. Binnen deze 3 jaar krijgen alle personeelsleden een PKO met daaraan gekoppeld twee POP-gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd door onze eigen RDA-adviseurs die getraind zijn in coachende gesprekstechnieken. Niet alleen krijgt men dan een volledig PKO gepresenteerd met alle reflectieve mogelijkheden zoals bij PKO Solo beschreven. Medewerkers worden ook aangezet om bouwstenen te verzamelen voor hun bekwaamheidsdossier en ondersteunt bij het formuleren van hun eigen leerpunten. Veel medewerkers ervaren het concretiseren van hun eigen leervragen als lastig, zeker wanneer dit ook moet passen bij de ontwikkeling van de organisatie.

Competentiemanagement in eigen beheer

Sommige organisaties geven er de voorkeur aan om niet een deel van de gesprekscyclus uit te besteden. In tegendeel, zij halen veel liever de expertise in huis. De CED-Groep biedt u daarom de mogelijkheid om gecertificeerd te worden tot adviseur Persoonlijk Competentie Profiel. Met deze certificering bent u in staat om het RDA-materiaal zelf competentiegericht te gebruiken in uw gesprekscyclus. Het is aan u op welke wijze u dit wilt inbedden en is van verschillende factoren afhankelijk. Hoe groot is uw organisatie? Wilt u de PCP-gesprekken door de direct leidinggevende laten uitvoeren of juist niet?
                                                                                                                         top
PDA

PDA staat voor Proces Diagrammatische Aanpak. Binnen deze aanpak combineren wij de verworvenheden van het RDA model waarop het ons vertrouwde Persoonlijk Koersonderzoek is gebaseerd model met een analyse van de school als organisatie. Naast het RDA wordt ook gebruik gemaakt van  het SWOT-model en het cultuurmodel van Cameron en Quinn. Op basis van de uitkomsten analyse kan duidelijk worden gemaakt welke management stijl gegeven de organisatie-ontwikkeling het meest passende is.

Binnen het PDA-model wordt RDA gebruikt om de leiderschapsstijlen te beschrijven. Bij PDA wordt leiderschap gezien als een proces. Het management en het personeel moeten zo worden georganiseerd dat ze de school op een effectieve wijze ondersteunen. In het PDA-model wordt de SWOT-analyse gebruikt om te bepalen welke fase van de SWOT de organisatie zich bevindt. 


                                                                                                                         top